Weterynarz drobiu z Siedlec

Lekarz drobiu Siedlce

Ferma drobiu lekarz weterynarii Siedlce

 

PROFILAKTYKA i LECZENIE

Do każdej fermy podchodzimy w sposób indywidualny, analizując sytuację epizootyczną danego obszaru, zapoznając się z historią zdrowotną fermy. Wszelkie przypuszczenia czy podejrzenia przyczyn problemów hodowlanych potwierdzamy wynikami badań laboratoryjnych. Jeśli zachodzi konieczność proponujemy klientowi: zmiany w programie szczepień, programie profilaktycznym czy

sposobie leczenia. Pracujemy na sprawdzonych produktach, zaufanych firm farmaceutycznych. Zwracamy szczególną uwagę na dokładność i poprawne podanie szczepionki czy leku. Kontrolujemy istotne czynniki mające wpływ odpowiednie podanie określonych preparatów, leków i szczepionek takie jak jakość wody, czas podawania, temperatura wody, czynniki środowiskowe kurnika.

 

 

Wykonujemy szczepienia wszelkimi dostępnymi technikami:

 

Szczepienia masowe:

 • w wodzie do picia
 • spray metodą grubej kropli
 • spray drobnocząsteczkowy

 

 

Szczepienia indywidualne:

 • iniekcje domięśniowe
 • iniekcje podskórne
 • dospojówkowe
 • do błony skrzydłowej

 

Lekarz drobiu Siedlce. Naszym zadaniem jest zwalczanie, rozpoznawanie jak i zapobieganie chorobom drobiu, ptaków ozdobnych oraz gołębi. Specjalizujemy się w kontroli stanu higienicznego oraz zdrowotnego w obszarach jakimi jest ferma drobiu jak i chów przydomowy. Służymy poradom dotycząca właściwą suplementacją jak i odżywianiem ferm drobiu.

 

Lekarz weterynarii Siedlce świadczy usługi w zakresie:

 • badania i rozpoznawania chorób drobiu jak i ptaków;
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad weterynajnego nad obszarem jakim jest ferma drobiu;
 • lekarz drobiu Siedlce oferuje wykonywanie badań sekcyjnych ptaków, do których można zaliczyć: pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: mikrobiologicznych, histopatologicznych, parazytologicznych;
 • interpretacja i ocena wyników badań labolatoryjnych i innych badań diagnostycznych;
 • pobieranie krwi od ptaków do badań serologicznych;
 • przeprowadzanie szczepień profilaktycznych ferm drobiu;

lekarz-drobiu-siedlce

Lekarz drobiu Siedlce

Ferma drobiu lekarz weterynarii Siedlce